Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

Z dniem 31 maja 2024 r. duża grupa nauczycieli ukończyła staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Zachęcamy Nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do zapoznania się z informacjami dotyczącymi postępowania egzaminacyjnego.

 1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według starych przepisów, tj. ustawy - Karta nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
 2. Nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 3. Wniosek jest składany do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Do wniosku należy dołączyć załączniki:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

- zaświadczenie dyrektora szkoły,

- kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

- kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

- poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

 1. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem:

- przez dyrektora szkoły/placówki,

- pieczęcią imienną z podpisem oraz pieczęcią nagłówkową szkoły/placówki,

- na każdej stronie,

- każdy wpis powinien być opatrzony datą.

 1. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 83 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) w zwykłej białej wiązanej teczce. Dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.
 2. Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni przed posiedzeniem komisji.
 3. W przypadku, gdy wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nauczyciel zostanie powiadomiony o brakach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni; jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
 4. Egzamin prowadzi komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w składzie:

- przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji;

- dyrektor szkoły/przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony – członek komisji;

- dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole/placówce, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel – członkowie komisji;

- opcjonalnie, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego – członek komisji.

 1. Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:

- prezentuje dorobek zawodowy – prezentacja maksymalnie do 15 minut,

- prezentuje swoją wiedzę i umiejętności przez zaproponowanie rozwiązania problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

- wykonuje zadania z użyciem narzędzi multimedialnych,

- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 1. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2024 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października 2024 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 2. Termin egzaminu uzależniony jest od nauczanego przedmiotu oraz dyspozycyjności ekspertów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.RTF.doc (, 44.00Kb) 2023-10-19 10:24:47 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agata Opalińska 19-10-2023 10:24:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agata Opalińska 04-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Agata Opalińska 05-06-2024 09:26:21