Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Tworzenie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek 2021-09-21 15:20:13
katalog Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2021-09-21 15:18:57
katalog Rekrutacja 2021-09-21 15:17:46
katalog Sieć przedszkoli i szkół 2021-09-21 15:17:13
dokument Uchwała nr XXX/444/20 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 2021-01-27 13:10:01
dokument Uchwała nr VI/98/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 2019-11-12 14:58:37
dokument Uchwała nr IX/150/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2019-09-20 13:09:13
dokument Uchwała XLII/537/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2018-10-11 14:43:36
dokument Uchwała nr XLIII/561/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 2018-10-11 14:38:19
dokument Uchwała nr XXXIX/504/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-03-26 08:56:53
dokument Uchwała nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2018-02-10 12:38:22
dokument Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2018-02-10 12:33:36
dokument Uchwała nr XXXVI/468/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. ,,Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2018-01-05 10:38:14
dokument Uchwała nr XXXV/461/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smolcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smolcu 2017-11-06 10:15:36
dokument Uchwała nr XXXV/458/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sadkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sadkowie 2017-11-06 09:20:52
dokument Uchwała nr XXXV/460/17 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Małkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Małkowicach 2017-11-06 09:08:34
dokument Uchwała nr XXXV/459/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniechowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniechowicach 2017-11-06 09:06:45
dokument Uchwała nr XXXV/457/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Kątach Wrocławskich 2017-11-06 09:00:27
dokument Uchwała nr XXXV/456/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 2017-11-06 08:57:59
dokument Uchwała nr XXXII/434/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. 2017-10-23 11:09:33
dokument Uchwała nr XXXII/434/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 2017-10-23 11:04:28
dokument Uchwała nr XXXI/415/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 2017-10-23 11:00:40
dokument Uchwała nr XXIX/382/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawę - Prawo oświatowe 2017-04-28 12:43:35
dokument Uchwała nr XXVI/344/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2017-02-21 13:35:37
dokument Uchwała nr XXVII/354/17 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-21 13:16:38
dokument Uchwała nr XXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Katy Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośći ich pobrania i wykorzystania. 2017-02-21 09:21:55
dokument Uchwała nr XXV/339/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-02-21 09:11:16
dokument UCHWAŁA NR XXI/285/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. ,,Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2016-09-09 09:25:49
dokument UCHWAŁA NR XIX/260/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2016-06-17 11:04:39
dokument Uchwała nr XIV/173/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie 2016-01-15 13:27:28
dokument Uchwała Nr VII/62/15 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2016-01-22 08:24:10
dokument Uchwała XLVII/496/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-09-16 10:32:34
dokument Uchwała nr XI/117/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przdszkoli przowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2016-02-25 13:29:23
dokument Uchwała nr XLIV/471/14 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kąty Wrocławskie 2014-06-05 14:00:11
dokument Uchwała nr XLI/438/14 w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodow publicznych gimnazjów i szkół podstawowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 2014-03-06 11:04:16
dokument Uchwała nr XXIX/295/13 zmieniająca uchwałę nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lipca 1999r.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n."Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich". 2013-03-12 09:42:08
dokument Uchwala nr XXXIV/341/13 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2013-08-01 15:13:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/284/12 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie 2013-01-15 09:51:03
dokument Uchwała Nr XXVII/269/12 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie 2013-01-15 09:45:43
dokument Uchwała Nr XIII/112/11 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2011-12-05 08:42:31
dokument Uchwała Nr XIII/113/11 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kąty Wrocławskie 2011-12-05 08:35:32
dokument Uchwała nr X/92/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-08-04 12:55:47
dokument Uchwała nr XLIV/409/10 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-03-02 14:07:34
dokument Uchwała nr XLI/384/10 w sprawie zmiany uchwały nr XII/73/99 Rady Miejskiej w Kątach Wroclawskich z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n "Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich" 2010-03-09 13:22:41
dokument Uchwała Nr XXXI/293/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli 2018-03-02 14:02:22
dokument Uchwała nr XXXIX/364/09 w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 1 w Kątach Wroclawskich imienia Kardynała Boleslawa Kominka 2010-01-20 14:52:44
dokument Uchwała Nr VII/80/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie 2013-11-25 13:04:01
dokument UCHWAŁA NR XLIII/315/01 z 19.12.2001r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. 2016-08-25 14:56:50