Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji na rok 2018 Agata Opalińska 2018-04-27 14:59:49 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-04-04 11:34:58 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-04-04 11:34:47 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-04-04 11:33:04 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-04-04 11:31:42 usunięcie załacznika
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-04-03 13:42:37 edycja dokumentu
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-04-03 13:33:00 edycja dokumentu
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-04-03 13:32:26 edycja dokumentu
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-04-03 13:29:13 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2018-03-26 09:53:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/505/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-03-26 09:01:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/504/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/293/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli Agata Opalińska 2018-03-26 08:56:53 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s płac Agata Opalińska 2018-03-23 14:28:13 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 11:10:42 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:49:09 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:48:25 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:47:57 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:47:11 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:46:19 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:45:25 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:40:33 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2018-03-06 10:38:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości Agata Opalińska 2018-03-02 15:24:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości Agata Opalińska 2018-03-02 15:13:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLIV/409/10 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli Agata Opalińska 2018-03-02 14:07:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/293/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków:motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli Agata Opalińska 2018-03-02 14:02:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Marek Osiński 2018-02-16 13:31:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Marek Osiński 2018-02-16 13:30:40 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXV/338/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-02-12 14:00:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr X/92/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Agata Opalińska 2018-02-12 10:48:50 edycja dokumentu
Wpis do rejestru Agata Opalińska 2018-02-12 10:42:43 dodanie dokumentu
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-02-10 12:53:46 edycja dokumentu
Wykaz niepublicznych placówek oświatowych Agata Opalińska 2018-02-10 12:50:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji Agata Opalińska 2018-02-10 12:40:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/486/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2018-02-10 12:38:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji Agata Opalińska 2018-02-10 12:35:13 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji Agata Opalińska 2018-02-10 12:34:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji Agata Opalińska 2018-02-10 12:33:36 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji Agata Opalińska 2018-02-10 11:44:47 edycja dokumentu
Wpis do ewidencji Agata Opalińska 2018-02-10 11:43:20 edycja dokumentu