Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji Marek Osiński 2017-03-23 13:06:37 usunięcie załacznika
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji Marek Osiński 2017-03-23 12:32:59 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:49:04 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:48:49 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:48:29 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:48:26 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:44:47 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-07 14:43:38 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Agata Opalińska 2017-03-06 15:24:38 usunięcie dokument
Cele i zadania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-06 13:19:38 edycja dokumentu
Cele i zadania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-03-06 13:19:36 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-03-03 14:07:56 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-03-03 14:07:28 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-03-03 14:05:55 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/344/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-02-21 13:44:11 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI/344/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-02-21 13:35:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/354/17 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Agata Opalińska 2017-02-21 13:16:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/365/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Katy Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowośći ich pobrania i wykorzystania. Agata Opalińska 2017-02-21 09:21:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/339/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Agata Opalińska 2017-02-21 09:12:49 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/339/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Agata Opalińska 2017-02-21 09:12:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV/339/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Agata Opalińska 2017-02-21 09:11:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Agata Opalińska 2017-02-21 09:04:32 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Agata Opalińska 2017-02-21 08:59:42 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-02-13 09:37:31 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-02-13 09:37:21 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-02-13 09:36:18 edycja dokumentu
Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2017-02-10 09:47:01 edycja dokumentu
Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2017-02-10 09:46:22 edycja dokumentu
Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2017-02-10 09:46:13 dodanie dokumentu
Statut Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2017-02-10 09:29:05 usunięcie dokument
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji Agata Opalińska 2017-02-01 11:50:40 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2017-01-19 13:50:53 edycja dokumentu
Projekt dostosowania sieci szkół Gminy Kąty Wrocławskie do nowego ustroju szkolnego Agata Opalińska 2017-01-18 12:35:45 edycja dokumentu
Projekt dostosowania sieci szkół Gminy Kąty Wrocławskie do nowego ustroju szkolnego Agata Opalińska 2017-01-18 12:35:34 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agata Opalińska 2017-01-02 12:56:39 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2016-12-28 15:15:07 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2016-12-27 11:30:23 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2016-12-27 11:30:21 usunięcie załacznika
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2016-12-27 11:29:46 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2016-12-27 11:29:38 usunięcie załacznika