Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie Agata Opalińska 2019-03-13 08:26:02 edycja dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie Agata Opalińska 2019-03-13 08:25:27 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płac Agata Opalińska 2019-03-07 08:47:26 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko d/s księgowości Agata Opalińska 2019-03-07 08:45:18 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2019-03-01 14:35:06 edycja dokumentu
Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu wykorzystanej dotacji Marek Osiński 2019-03-01 14:04:17 dodanie dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Marek Osiński 2019-03-01 13:55:56 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2019-03-01 13:49:46 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2019-03-01 13:44:38 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Kąty Wrocławskie Agata Opalińska 2019-03-01 13:36:12 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2019-02-13 15:31:27 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2019-02-13 15:29:59 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny ZOJO w Kątach Wrocławskich Agata Opalińska 2019-02-12 09:33:17 edycja dokumentu
Pracownicy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Agata Opalińska 2019-02-12 08:41:02 edycja dokumentu
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji na rok 2019 Agata Opalińska 2019-01-21 15:06:04 edycja dokumentu
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji na rok 2019 Agata Opalińska 2019-01-21 15:04:47 edycja dokumentu
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji na rok 2019 Agata Opalińska 2019-01-21 15:03:10 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 15:13:34 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 15:13:16 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 14:12:28 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 14:11:42 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 13:54:23 usunięcie załacznika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 13:54:19 usunięcie załacznika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 13:54:16 usunięcie załacznika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 13:54:12 usunięcie załacznika
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Agata Opalińska 2018-11-26 13:53:54 usunięcie załacznika
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji Agata Opalińska 2018-11-16 09:59:20 edycja dokumentu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji Agata Opalińska 2018-11-16 09:54:33 edycja dokumentu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji Agata Opalińska 2018-11-16 09:53:25 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płac Agata Opalińska 2018-11-13 13:31:35 dodanie dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Agata Opalińska 2018-11-05 09:29:16 edycja dokumentu
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Agata Opalińska 2018-11-05 09:20:45 dodanie dokumentu
Aktualizacja informacji dotyczącej podstawowych kwot dotacji - październik 2018 rok Agata Opalińska 2018-10-30 11:03:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLII/536/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce ortaz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Agata Opalińska 2018-10-19 10:35:04 edycja dokumentu
Wykaz publicznych jednostek oświatowych Agata Opalińska 2018-10-19 10:09:30 edycja dokumentu
Wykaz publicznych jednostek oświatowych Agata Opalińska 2018-10-19 10:08:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko d/s płac Agata Opalińska 2018-10-17 11:02:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko d/s płac Agata Opalińska 2018-10-17 11:00:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko d/s płac Agata Opalińska 2018-10-17 11:00:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko d/s płac Agata Opalińska 2018-10-17 10:58:48 edycja dokumentu