Cele i zadania Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich

Do zadań Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych należy :

1. współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie tworzenia planów finansowych,

2. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji planów finansowych obsługiwanych jednostek,

3. przeprowadzanie operacji bankowych jednostek oświatowych – na podstawie upoważnienia wystawionego przez dyrektora obsługiwanych jednostek,

4. prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek oświatowych (rachunek podstawowy, rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunki depozytowe),

5. naliczanie wynagrodzeń pracowników jednostek objętych obsługą oraz ich rozliczanie z ZUS-em i Urzędem Skarbowym,

6. organizowanie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją jednostek oświatowych przez Gminę Kąty Wrocławskie,

7. planowanie sieci przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz granic ich obwodów,

8. zapewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i prawnej jednostkom oświatowym prowadzonym przez Gminę, w tym :

    1. obsługa konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych,

    2.  przygotowanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów jednostek oświatowych,

    3. ustalanie priorytetów oraz zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych

    4.dokonywanie czynności związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 9. analizowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę,

10. prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych,

11. prowadzenie rejestru żłobków,

12. prowadzenie baz danych w ramach systemu informacji oświatowej,

13. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej (w tym GUS), sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli,

14. wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki,

15. udzielanie dotacji placówkom niepublicznym oraz dokonywanie kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Kąty Wrocławskie placówkom niepublicznym, w tym :

a) zwrot kosztów dotacji za dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie uczęszczających  do  niepublicznych  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania  przedszkolnego dotowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie

b) pokrycie kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,

16. wykonywanie zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów

17. zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

18. udzielanie nauczycielom pomocy zdrowotnej,

19. organizacja i koordynacja dowozu uprawnionych uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w tym uczniów  niepełnosprawnych,

20. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

21. organizacja przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej jednostek organizacyjnych gminy. 

Załączniki do pobrania

1 uchwala_XLI-384-10.pdf (PDF, 21KB) 2010-02-26 11:02:08 538 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Osiński 26-02-2010 11:02:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Osiński 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Agata Opalińska 06-03-2017 13:19:38