Dotacje gminne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Aktualizacja informacji dotyczącej podstawowych kwot dotacji - kwiecień 2018 rok 2018-04-27 15:06:51
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji na rok 2018 2018-04-27 14:59:49
Uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji 2018-02-10 12:40:04
Aktualizacja informacji dotyczącej podstawowych kwot dotacji - październik 2017 r. 2017-10-31 08:35:00
Informacja dotycząca podstawowych kwot dotacji 2017-02-01 11:50:40
Uchwała nr XI/117/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przdszkoli przowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2016-02-25 13:33:06
Uchwała XLVII/496/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2014-09-22 15:07:57